Infiltration & Planering

av | jan 30, 2020

struktur

Infiltration innebär att reningen sker med hjälp av de naturliga marklagren och för det anlägger man en markbädd. Första steget är att man gräver ur marken och ersätter bädden med markbäddsand. Eftersom jord och mark skiljer sig i egenskaper på olika platser så måste man först se att marken där man tänkt göra en infiltrationsanläggning inte är för grovkornig, för det innebär att vattnet inte hinner renas innan det når grundvattnet. Vad man initialt gör då är att gräva en provgrop. En sådan här anläggning kräver alltså både välplanerat förarbete och noggrant utförande. Vi har både rätt maskiner och rätt kompetens för att kunna göra de grävarbeten som behövs i samband med detta.

Kontakt

Kontaktformulär
reCAPTCHA

Jamo Markentreprenad & Fastighetsservice AB

Morgan Sunesson
070-645 08 40
info.jamo@telia.com